Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.   Udělujete tímto souhlas společnosti Plantaxie s.r.o, se sídlo Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha, IČ: 10800247, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 348678 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

       jméno a příjmení

       název společnosti

       e-mail

       telefonní číslo

       adresa

2.   Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  posílání newsletteru a registraci zákazníků. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu      2 let.

    

 

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti plantaxie@gmail.com

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.    Poskytovatel softwaru WordPress

b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.     Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

        vzít souhlas kdykoliv      zpět,

        požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

        vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

        požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

        podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud


souhlas se zpracováním osobních údajů je platný od 1.12.2021